Brock / Broch

Her utarbeides slektshistoriske sider om de norske slektene Brock/Broch med forgreninger i Danmark, Sverige og andre land.

Nærmere 250 nordmenn heter Brock eller Broch i dag (kilde: Statistisk sentralbyrås navnestatistikk).  Den største gruppen blant disse er etterkommere etter brødrene sogneprest i Nærøy Ludvig Fredrik Broch (1704 - 1773), kaptein Hans Henrik Broch (1710 - 1780) og sogneprest på Biri Johan Jørgen Broch (1712 - 1792).

Websidene er opprettet for å samle opplysninger om de norske Brock/Broch-slektene med tanke på å utgi en oppdatert slektsbiografi.  Utgangspunktet for arbeidet er S. H. Finne-Grønns bok Legatslegten Broch fra 1927.

I arbeidet med slektsbiografien etterlyses alle opplysninger om personer i slektene Brock/Broch.  Eksempelvis er biografiske, genealogiske og historiske opplysninger av stor interesse, enten de skriver seg fra egne opptegnelser, bøker, avisutklipp, lydopptak, film eller fotografier. Opplysninger om de norske Brock/Broch-slektenes mange forgreninger til andre land etterlyses også.

Websidene ble opprettet 1.12.2000.  Etter dette har det kommet inn opplysninger om forgreninger av Brock/Broch-slektene i Norge, England, USA, Australia og New Zealand.  Fortsatt mangler mye.  Alle bidrag, store som små, mottas med stor takk.  Det samme gjelder råd og vink om arbeidet og om disse websidene.  

Ta gjerne kontakt med:

Georg Andreas Broch

Harald Hårfagres gate 10 A, 0363 Oslo

Telefonnr. 22 46 02 66 eller 90 05 12 55 - Telefaxnr. 23 35 71 75

E-post postmaster@brock.no